Όλοι οι τύποι καταγμάτων δεν είναι οι ίδιοι , υπάρχουν ατελή κατάγματα (ρωγμώδη) και απαρεκτόπιστα καθώς και τύποι που είναι δυνατόν με κατάλληλους χειρισμούς να αναταθούν εξωτερικά και πολύ άλλοι τύποι. . Σε ορισμένους λοιπόν τύπους καταγμάτων η δυνατότητα  που μας δίνεται για να τα ακινητοποιήσουμε και να ελέγξουμε την φόρτιση που δέχονται ,είναι δυνατή και εκτός χειρουργείου.  Η συντηρητική θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ακινησία , υποβοήθηση με πατερίτσες κ.α  μηχανικά μέσα.

Σημαντικό ρολό παίζει η διατροφή και άλλοι βιολογικοί παράγοντες (π.χ. κάπνισμα). Κατά την συντηρητική αντιμετώπιση ενός κατάγματος , ο θεράπων ιατρός ,μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους κηδεμόνες σταθεροποίησης  για ένα κάταγμα καθώς και την χρήση γύψου.

Εφόσον η εκλογή της θεραπείας είναι η κατάλληλη και ο ασθενής ακολουθήσει πιστά τις ιατρικές συμβουλές ,η συντηρητική θεραπεία στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων εξελίσσεται απολυτά ικανοποιητικά και ο ασθενής θεραπεύεται πλήρως σε σχετικά συνάμα χρονικά διαστήματα.

Πηγή: www.arthro-specialist.gr

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH