Ανόρθωση μαστών

Η επέμβαση γίνεται σε μαστούς που παρουσιάζουν πτώση και έχουν χάσει το «σφαιρικό» τους σχήμα. Αφαιρείται κυρίως δέρμα και η θηλή μετατοπίζεται προς τα πάνω. Η διάρκεια της επέμβασης είναι 2-3 ώρες, χρειάζεται γενική αναισθησία και η παραμονή στην κλινική είναι μία ημέρα.

xhtmlvcss